W

ie een bedrijf koopt of verkoopt, weet dat het in beide gevallen vaak om een complex traject gaat. Wij staan u hierin bij met advies en begeleiding door onze juridische, economische en fiscale specialisten.

Aankoop van een bedrijf

Er kunnen verschillende redenen zijn om een bedrijf te kopen. Wij helpen. Met een weldoordacht acquisitieplan brengen we uw groeiplannen in kaart. Na het benaderen en selecteren van kandidaten is het tijd om informatie over het object te verzamelen en een waardebepalingsmethode te kiezen. Hoe gaat de transactie eruit zien? Hoe gaan we de onderhandelingen aan? Na een intentieverklaring kan de financiering worden besproken en volgt het due diligence-onderzoek. Tot slot wordt het contract opgesteld. U houdt inzicht in het hele acquisitietraject en wordt ondersteund in elke fase van de overname. Dat is wel zo’n geruststellend gevoel.

Verkoop van een bedrijf

Bij een verkoopproces speelt emotie vaak een grote rol. Ook hier kiezen wij ervoor om het proces op te knippen in heldere stappen. Na de vaststelling van de verkoopstrategie en de juiste waarderingsmethode voor uw bedrijf, gaan we op zoek naar kopers, die we zorgvuldig selecteren. Bij de onderhandelingen zijn wij de uitgelezen partij om koel en zakelijk te blijven. Komen we tot een intentie, dan volgt het due diligence-onderzoek en vervolgens de contractonderhandelingen en afsluiting. Ook na de verkoop zijn wij er voor u. Denk aan fiscale planning.

Due diligence

Niemand wil een kat in de zak kopen. En al helemaal niet als het gaat om een onderneming. Koopt of verkoopt u daadwerkelijk wat er gepresenteerd wordt? Dat onderzoeken wij voor u via due diligence, oftewel een ‘boekenonderzoek’. Over de volle breedte en diepte van de betrokken onderneming, of juist op onderdelen. Met inschakeling van externe specialisten wanneer vraagstukken buiten onze deskundigheid vallen. Zo brengen we op alle relevante bedrijfsonderdelen eventuele risico’s in beeld. En kunt u een gefundeerde beslissing nemen om de aan- of verkoop door te zetten.

Patrick Berbers
Patrick BerbersPartner
Neem contact met ons op

Klantverhalen

Wij kunnen zelf wel van de daken schreeuwen hoe goed we het doen, maar liever laten we onze klanten aan het woord.

LEES DE KLANTCASES

Werken aan de groei van uw bedrijf, wij zijn er klaar voor!

Wilt u weten wat wij voor de groei van uw bedrijf kunnen betekenen? Kom eens een kop koffie drinken en maak vrijblijvend kennis met ons.

PLAN EEN GESPREK