S

chenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 vanaf 2022 nog interessant is.

Papieren schenking

Bij de papieren schenking schenkt een persoon een som geld aan een ander, terwijl hij het bedrag van de schenking schuldig blijft. Daarbij wordt zoveel mogelijk van de jaarlijkse vrijstellingen gebruikgemaakt.

De papieren schenking komt veel voor bij schenkingen van ouders aan kinderen. Op deze manier hoeft bij overlijden over het bedrag van de schuldig gebleven schenkingen geen erfbelasting te worden betaald.

Effect belasting in box 3

Bij schenken op papier daalt het vermogen van de schenker. Hierdoor bespaart de schenker belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenker stijgt. Hierover betaalt de ontvanger belasting in box 3.

Wanneer het vermogen van de ontvanger lager is dan dat van de schenker, treedt per saldo nog een fiscale besparing op. Dit omdat een hoog vermogen onder het huidige stelsel van box 3 zwaarder belast wordt dan een laag vermogen.

Wijziging stelsel box 3

Het kabinet stelt voor het huidige stelsel in box 3 per 2022 te vervangen. Onder het nieuwe stelsel wordt spaargeld minder zwaar belast dan overige bezittingen.

  • Een fictief rendement van 0,09% voor spaargeld
  • Een fictief rendement van 5,33% voor overige bezittingen.
  • Schulden zijn in het nieuwe stelsel nog maar aftrekbaar tegen een negatief rendement van 3,03%. Dit is 2,3% lager dan waartegen overige bezittingen belast worden.

Gevolgen voor papieren schenkingen

Onder de nieuwe regels levert een papieren schenking een minder grote besparing op bij de schenker. De schuldig gebleven bedragen verminderen het rendement over het vermogen namelijk met slechts 3,03%. Bij de ontvanger van de schenking wordt de schenking juist zwaarder belast, namelijk tegen een rendement van 5,33%, onafhankelijk van de omvang van zijn vermogen.

Ga dus na of een papieren schenking onder het nieuwe stelsel in jouw situatie nog wel voldoende voordeel oplevert. Zo niet, dan kun je de schuldig gebleven bedragen wellicht beter aflossen. Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.