Blue Accountants | Adviseurs hecht aan tevreden relaties en we werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.

Wij dragen er zorg voor dat personen van zowel binnen als buiten onze organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie klachten en beschuldigingen over het niet naleven van het kwaliteitssysteem aan de orde kunnen stellen.

Mocht de dienstverlening of samenwerking niet aan uw wens voldoen, dan is het verstandig uw reactie direct bespreekbaar te maken met de betreffende persoon en/of uw contactpersoon. Klachten van zeer geringe aard kunnen buiten beschouwing gelaten worden, met name als deze snel en naar tevredenheid van de persoon opgelost kunnen worden. In overige gevallen of wanneer de oplossing voor u niet bevredigend is, heeft u de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Blue via onze website. Uw klacht kan mede aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren en waar het nodig is maatregelen te nemen om procedures/processen, werkwijzen en/of voorschriften aan te passen. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid.

Het melden van een klacht

Via de website
Gebruik onderstaand formulier op deze website om uw klacht aan ons door te geven.

Per e-mail
U kunt uw klacht ook mailen via het e-mailadres klacht@blueaccountants.nl. Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

  • uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht;
  • de naam van de vestiging en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • de aard van de klacht;
  • wanneer de klacht ontstond;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

De behandeling van uw klacht
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht schriftelijk bevestigen.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt overleg gevoerd met de klager. Dit overleg dient er onder andere toe om vast te stellen of de klacht door middel van bemiddeling kan worden afgehandeld en om vast te stellen in hoeverre de klacht voor verdere behandeling in aanmerking komt.

In bepaalde gevallen kan het onvermijdelijk zijn, extern advies in te winnen. U kan worden gevraagd kopieën van relevante documenten in te dienen.

Het volledig gevolgde traject en alle gevoerde correspondentie wordt gedetailleerd vastgelegd in het dossier ‘Klachtenbehandeling’. Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Wij waarderen het zeer dat u ons laat weten wanneer u een klacht heeft. Wij nemen gegronde klachten mee naar de toekomst en doen ons uiterste best herhaling te voorkomen. Wij proberen van onze fouten te leren en zullen uw klacht serieus behandelen.

Met vriendelijke groet,

Blue Accountants | Adviseurs


  • We nemen uw klacht graag zo snel en zorgvuldig mogelijk in behandeling. Wilt u uw klacht zo concreet mogelijk beschrijven?