fbpx

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

2023-03-23T09:17:10+01:00

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld2023-03-23T09:17:10+01:00

Urencriterium is serieuze zaak!

2023-03-22T09:08:01+01:00

Er bestaan voor ondernemers in de inkomstenbelasting enkele specifieke fiscale faciliteiten. Voor de meeste ervan, waaronder de zelfstandigenaftrek, is vereist dat u aannemelijk kunt maken dat u voldoet aan het urencriterium. Het is van belang deze eis niet te lichtvaardig op te vatten.

Urencriterium is serieuze zaak!2023-03-22T09:08:01+01:00

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart

2023-03-21T07:22:19+01:00

Ondernemers in het mkb van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen van 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het voorschot aan subsidie dat ondernemers na toekenning ontvangen, is verlaagd van 50 naar 35%.

Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart2023-03-21T07:22:19+01:00

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering

2023-03-21T07:13:50+01:00

Als u te laat bent met bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan kunt u een dwangsom eisen. Dit geldt ook als u een verzoek heeft ingediend tot ambtshalve vermindering van uw aanslag.

Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering2023-03-21T07:13:50+01:00

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee

2023-03-20T06:21:54+01:00

Een werknemer eiste dat zijn werkgever ook overuren en toeslagen zou meetellen in de berekening van zijn vakantieloon. Bij een kantonrechter kreeg hij gelijk over de toeslagen, maar niet over de overuren. Het Gerechtshof in Den Haag, dat de zaak in hoger beroep behandelde, oordeelde anders.

Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee2023-03-20T06:21:54+01:00
Ga naar de bovenkant