fbpx

Nieuws

Minder snel schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

2024-07-18T07:35:09+02:00

Bij een geschil met de Belastingdienst kunt u in bezwaar en beroep. Als de behandeling van uw bezwaar of beroep te lang duurt, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Als er echter sprake is van een gering financieel belang, heeft u hierop geen recht. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest de omvang van dit financiële belang fors verhoogd.

Minder snel schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn2024-07-18T07:35:09+02:00

Advieswijzer De CSRD, wat kan ik ermee?

2024-07-16T06:36:46+02:00

De Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties: niet alleen van de eigen onderneming, maar ook van hun partners in de waardeketen. Dus ook als u niet onder de CSRD-regels valt, komt u er via uw ketenpartners, leveranciers, opdrachtgevers of de bank toch mee in aanraking. Voor alle partijen een grote uitdaging, met als belangrijkste advies: begin op tijd met de eerste stappen. Bent u nog niet begonnen, dan luidt het dringende advies om nu te starten met de voorbereidingen.

Advieswijzer De CSRD, wat kan ik ermee?2024-07-16T06:36:46+02:00

Controleer de definitieve berekening Wtl 2023

2024-07-15T06:42:10+02:00

De Belastingdienst stuurt vóór 1 augustus 2024 de beschikkingen Wtl 2023. Hierin is de hoogte van uw recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV voor het jaar 2023 opgenomen. Als u het niet eens bent met de berekening hiervan, moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar.

Controleer de definitieve berekening Wtl 20232024-07-15T06:42:10+02:00

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?

2024-07-12T06:31:00+02:00

Als u ten opzichte van uw werknemers uw verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het gevolg zijn dat u een schadevergoeding moet betalen. De vraag is of een dergelijke schadevergoeding belast is als loon?

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?2024-07-12T06:31:00+02:00

Rechter verruimt NOW-regeling voor startende horecaonderneming

2024-07-11T06:17:25+02:00

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in een uitspraak bepaald dat starters eerder recht hadden op de NOW dan tot nu toe volgens de wet werd bepaald. De CRvB is van mening dat starters ten onrechte geen recht hebben gehad op NOW als ze op of na 2 februari 2020 met hun onderneming zijn gestart.

Rechter verruimt NOW-regeling voor startende horecaonderneming2024-07-11T06:17:25+02:00
Ga naar de bovenkant