H

eb je een BV en verwacht je dit jaar verlies te draaien door de coronacrisis, dan kun je dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. Je krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug.

De coronareserve is een van de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hier lees je meer maatregelen.

Verliesverrekening: de regels

Normaal gesproken kan een BV een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en met die van de komende zes jaren. Dit zou betekenen dat je het verlies van 2020 pas na dit jaar kunt verrekenen met de winst van 2019.

Wat is de coronareserve?

Via de nieuwe coronareserve mag je nu in de (voorlopige) aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verwachte verlies in 2020 al aftrekken als fiscale coronareserve. Daardoor profiteer je eerder van het belastingvoordeel.

De coronareserve kan niet hoger zijn dan het dit jaar te verwachten verlies. Ook mag de winst uit 2019 door de coronareserve niet negatief worden.

Bewijslast coronareserve

Voor de coronareserve geldt de zogenoemde gebruikelijke bewijslast en geen verzwaarde bewijslast. Dit betekent dat je aannemelijk moet maken dat je recht hebt op de coronareserve als de belastingdienst daar om vraagt.

Aangifte vennootschapsbelasting al ingediend?

Heb je de aangifte vennootschapsbelasting al ingediend, dan kun je deze herzien en de coronareserve alsnog hierin opnemen.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.