O

ndernemingen die groeien, krijgen ermee te maken: u dient verantwoording af te leggen via een beoordelingsverklaring, een controleverklaring en/of een ander assurancerapport. Als uw omzet, balanstotaal of aantal werknemers boven bepaalde grenzen komt, krijgt u ook te maken met de wettelijke controleplicht. Blue Accountants | Adviseurs geeft u de gewenste zekerheid bij uw verantwoording.

Wettelijke controles

De regelgeving voor het uitvoeren van controles neemt steeds verder toe en de werkzaamheden vereisen een vergaande specialisatie. Alleen accountantskantoren met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) mogen de wettelijke controles uitvoeren. Om deze reden werkt Blue Accountants | Adviseurs nauw samen met de Stichting Audit Only, welke stichting over een vergunning beschikt van de AFM om wettelijke controles te mogen uitvoeren. Ook voor uw wettelijke controles kunt u daarom uitstekend bij ons terecht.

Vrijwillige controles

Soms laat een onderneming vrijwillig een accountantscontrole verrichten. Dat kan het geval zijn als de onderneming groeit naar een omvang waar controleplicht bij hoort. Het kan ook gebeuren vanwege belanghebbenden bij de organisatie, zoals investeerders, toezichthouders of aandeelhouders. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de wijze zoals u die van ons gewend bent: effectief en efficiënt, waarbij wij de aandacht richten op de specifieke risico’s voor uw onderneming. Daarmee bieden we u dus ook toegevoegde waarde.

Beoordelingsverklaringen

Voor andere ondernemingen kan een beoordelingsverklaring verplicht zijn bij het aanleveren van de jaarstukken, bijvoorbeeld vanuit de eisen van een beroepsorganisatie. Overigens kan ook een beoordelingsverklaring vrijwillig gebeuren, bijvoorbeeld voor belanghebbenden, zoals eerder genoemd. Een beoordelingsverklaring geeft meer zekerheid dan een samenstellingsverklaring, omdat er ook gekeken wordt naar interne processen en procedures. Bovendien wordt dieper ingegaan op cijfers en andere informatie uit de jaarstukken.

Overige assurance

Blue Accountants | Adviseurs staat u niet alleen bij in wettelijke en vrijwillige controles en beoordelingen. We zijn er ook voor bijzondere verklaringen (denk aan subsidieverantwoordingen) of voor andere assurancerapporten bij bijvoorbeeld omzet-, oplage- of loonsomopgaven. We verzorgen ook rapporten van feitelijke bevindingen (bijvoorbeeld bij prognoses).

Roger Westgeest
Roger WestgeestPartner
Neem contact met ons op

Klantverhalen

Wij kunnen zelf wel van de daken schreeuwen hoe goed we het doen, maar liever laten we onze klanten aan het woord.

LEES DE KLANTCASES

Werken aan de groei van uw bedrijf, wij zijn er klaar voor!

Wilt u weten wat wij voor de groei van uw bedrijf kunnen betekenen? Kom eens een kop koffie drinken en maak vrijblijvend kennis met ons.

PLAN EEN GESPREK