M

eten is weten. Het is een aloude wijsheid, die ook op ons vakgebied van toepassing is. U ervaart de dynamiek van het ondernemen, met als uiteindelijk doel: succes behalen. Wij volgen u op de voet, met correcte verslaglegging, de basis onder een succesvolle onderneming. Maar we doen natuurlijk méér. Want hoezeer een jaarrekening ook nodig is, ze is per definitie een weergave achteraf. Daarom houden wij periodiek de vinger aan de pols: worden uw doelstellingen behaald, kunnen we tussentijds bijsturen? Want dát is ondernemen! En dáárin zit de waarde van Blue Accountants | Adviseurs.

Meer dan cijfers

Onze accountants maken cijfers inzichtelijk en kijken verder dan naar die cijfers alléén. Daarmee vormen ze het uitgangspunt voor de beslissingen die u als ondernemer neemt. Dat is niet alleen voor uzelf van belang, maar ook voor andere partijen waarmee u zaken doet. Naast het helder maken waar uw bedrijf staat, zorgen we er ook meteen voor dat u voldoet aan allerlei wettelijke verplichtingen.

Goed gezelschap

Onze accountants zijn daarbij in goed gezelschap van de andere specialisten binnen onze organisatie, of het nu gaat om belasting-, bedrijfs- of pensioenadvies, juridische of HRM-zaken, financiële planning of ondernemen in het buitenland. Alles in huis om uw doelen na te streven. Onze accountants focussen op het hele traject, van boekhouding tot jaarrekening. Tussentijdse rapportages en besprekingen inspireren u tot het nemen van weloverwogen beslissingen, inspelend op ontwikkelingen. We komen graag met advies. Gevraagd, maar net zo makkelijk ook ongevraagd. Zo denken we mee. Duidelijk betrokken, weet u nog?

Opstellen begrotingen bij financieringsaanvragen

Wie onderneemt, wil voortdurend weten hoe de bedrijfsvoering ervoor staat. Moeten we uitbreiden, investeren, aankopen? Mogelijk hebt u daarvoor externe financiering nodig. Wie zijn financiële overzicht op orde heeft, komt goed beslagen ten ijs bij een kredietaanvraag. Daarbij wil de bank uw financiële positie weten en zal een stappenplan verlangd worden. Blue Accountants | Adviseurs brengt uw prognose haarfijn in beeld. Dankzij onze begroting kunt u sneller schakelen en beslissen.

Roger Westgeest
Roger WestgeestPartner
Neem contact met ons op

Klantverhalen

Wij kunnen zelf wel van de daken schreeuwen hoe goed we het doen, maar liever laten we onze klanten aan het woord.

LEES DE KLANTCASES

Werken aan de groei van uw bedrijf, wij zijn er klaar voor!

Wilt u weten wat wij voor de groei van uw bedrijf kunnen betekenen? Kom eens een kop koffie drinken en maak vrijblijvend kennis met ons.

PLAN EEN GESPREK